powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

PRACODAWCO,
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA
I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!


Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego
„Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”.

 

„Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP” - szkolenie dla pracodawców w godzinach od 10.00 do 13.00
w dniu 22.04.2015 r. - sala narad w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2.

Propozycja skierowana jest do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury),
przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”,
za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie
nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą
pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają
prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej
uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji
zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.
Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.


Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
 wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów
Kodeksu pracy,
 ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie
i dokumentowanie warunków pracy,


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 916.
Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl

Na skróty