powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

DOTACJA NA NOWE KSIĄŻKI w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA 2.0.jpegPowiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie w wysokości  12.000,00 zł w ramach realizacji ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2021 roku dla  Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Otrzymane wsparcie oraz wkład własny Powiatu w wysokości  3.000,00 zł zostanie wykorzystane m.in. na zakup książek, wyposażenie biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Na skróty