powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PFRON

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, iż wyraził zgodę na przyjęcie roli realizatora „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku.

Zgodnie z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Powiat Strzelecki będzie przyjmował wnioski w następujących obszarach:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
    lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Programu Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyznaczył na dzień 30.01.2022 r.

Procedury związane z realizacją Programu oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów są dostępne na stronie PFRON pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/

 

WZÓR WNIOSKU W WERSJI WORD

Na skróty