powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

2022

 • >
 • >
 • >

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zapisy na bezpłatne usługi Inne bezpłatne porady - lista

 

 

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 77 440 17 97.
 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

                                                                                                                                                                                                                              

Ogłoszenie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Strzeleckiego

Informuję, iż zgodnie z decyzją Starosty Strzeleckiego w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania, udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ze względów bezpieczeństwa, odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailowo itp.) oraz poza lokalami punktów NPP i NPO zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Zapisów na poradę można dokonać:

 • telefonicznie pod numerem:  77 440 17 97  (poniedziałek  7.30 – 17.00, wtorek – czwartek, 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00),
 • online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki,
 • przez e- mail: (osoby rejestrujące się drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail są zobowiązane złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zaznaczając preferowaną formę pomocy, skan lub zdjęcie wniosku wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy przesłać na w/w adres e-mail – wzór poniżej) .

Po dokonaniu jednej z ww. czynności prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się w ustalonym terminie z osobą potrzebującą porady prawnej w celu wykonania usługi na odległość.

Informacja o przywróceniu stacjonarnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej i BIP-ie Powiatu Strzeleckiego.

Za utrudnienia przepraszamy !

DOCXWniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na odległość.docx

                                                                                                                                                                                                                              

Pomoc prawna – dyżury specjalistyczne

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

                                                                                                                                                                                                                              

Oto szczegółowe informacje, gdzie są zlokalizowane i w jakich godzinach są czynne punkty:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek: 14.00 - 18.00
 • Środa: 14.00 - 18.00
 • Piątek: 14.00 - 18.00

( co drugi piątek :  07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04. 13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 14.10., 28.10., 25.11., 09.12., 23.12)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych jest świadczona w następujących dniach i godzinach:

 • Wtorek: 14.00 - 18.00
 • Czwartek: 11.00 - 15.00
 • Piątek: 14.00 - 18.00

( co drugi piątek:  14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12, 30.12)

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I PIĄTKI.

2. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą przy  ul. Lwowskiej 11 w  Nowym Sączu, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
(lokal oznaczony nr. A8)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI W GODZ. 13.00 – 17.00

Urząd Miejski w Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
(lokal oznaczony nr 16)
Punkt jest czynny we WTORKI W GODZ. 14.00-18.00

Urząd Gminy w Jemielnicy 
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń)
Punkt jest czynny w ŚRODY W GODZ. 11.30-15.30

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)
Punkt jest czynny w CZWARTKI W GODZ. 15.00-19.00 specjalizacja z nieodpłatnej mediacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe
ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd
(lokal oznaczony nr 1)
Punkt jest czynny w PIĄTKI W GODZ. 11.00-15.00 

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PONIEDZIAŁKI, CZWARTEKI I PIĄTKI.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą przy  ul. Lwowskiej 11 w  Nowym Sączu, Numer KRS 00000 20382 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
(lokal oznaczony nr 6)
Punkt jest czynny w PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 8.00-12.00, W CZWARTKI  W GODZ. 7.00-11.00

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

DOCKarta informacyjna - Nieodplatna pomoc prawna.doc
DOCKarta informacyjna Pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem.doc
DOCKarta informacyjna Nieodplatne.doc
DOCKarta informacyjna - Nieodpłatna mediacja.doc

Na skróty