powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zagrożenie przestępstwem handlu ludźmi

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

żródło: Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

handel ludźmi PL.png 

handel ludźmi UA.png

Na skróty