powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Od nowego roku szkolnego w CKZiU ruszy Branżowa Szkoła II Stopnia

Od 1 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich ruszy Branżowa Szkoła II Stopnia. Jest ona naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe, może przystąpić do matury, a potem rozpocząć naukę na studiach wyższych. 

Szczegóły dotyczące szkoły znajdą Państwo na https://www.ckziu-strzelce.pl/

Na skróty