powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016

Na skróty