powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

informacje dotyczące opieki nad obywatelami Ukrainy, przybyłymi do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym

Na skróty