powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Rynek pracy dla uchodźców

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

Serwis internetowy dotyczący polskiego rynku pracy dla uchodźców:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Na skróty