powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-STRZELECKIEGO NA LATA 2021-2030

Na skróty