powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zakończenie projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Wczoraj przedstawiciele naszego powiatu: dyrektor CKZiU pani Halina Kajstura, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki pani Ewa Pinkawa oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania Funduszami naszego starostwa pan Marcin Hurek odebrali podziękowania z rąk Wicemarszałkini pani Zuzanny Donath-Kasiury za udział w projekcie "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". Głównym celem projektu było doposażenie i unowocześnienie bazy kształcenia praktycznego. Na ręce pani dyrektor CKZiU zostały również przekazane tablety graficzne. Na modernizację obiektów kształcenia zawodowego i wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu wydano ponad 31 milionów złotych.

IMG-20220324-WA0036.jpeg

statuetka dla Powiatu.jpeg

Na skróty