powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA URUCHOMIENIA SYREN ALARMOWYCH W DNIU 10 KWIETNIA 2022 ROKU

Na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w związku z  upamiętnieniem rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 uruchomione zostaną syreny alarmowe na czas 1 minuty – sygnał ciągły.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania. 

Na skróty