powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie Wojewody Opolskiego w sprawie realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

Wojewoda Opolski ogłasza możliwość realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.
Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wraz z załącznikami należy składać:

do dnia 15.04.2022 r., do godziny 15:30,
w Punkcie Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

TREŚĆ OGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁY ZADANIA PONIŻEJ:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/ogloszenie-wojewody-opolskiego-w-sprawie-realizacji-zadania-publicznego-dotyczacego-pomocy-na-rzecz-obywateli-ukrainy

 

 

Na skróty