powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających
w Polsce, W TYM RÓWNIEŻ OBCOKRAJOWCÓW. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny PUNKTY SPECJALIZUJĄCE SIĘ W DZIEDZINIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi.

Niezależnie od tego przygotowana została LISTA WYKONAWCÓW Z SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKAMI OBCYMI: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

DYŻUR ZE SPECJALIZACJĄ Z ZAKRESU PRAWA CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO

Na terenie Powiatu Strzeleckiego prowadzony jest  dyżur ze specjalizacją z zakresu prawa cudzoziemców w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67
w środy w godzinach od 11.30 do 15.30 zapisów można dokonać telefonicznie pod numerem 77 440 17 97 lub online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

Mając na uwadze nowe wyzwania związane z napływem uchodźców wojennych Stowarzyszenie SURSUM CORDA, które realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w ramach umowy na prowadzenie punktów poradniczych dostosowało swoje działania do aktualnych warunków i realizuje następujące działania:

Na skróty