powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2022

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/321/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.03.2022 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

NAZWA ZADANIA

NAZWA OFERENTA

KWOTA DOTACJI

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

„AKTYWNI NA CO DZIEŃ – aktywnie spędzamy czas, zdrowo wypoczywamy”

 

Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej ZAWADZKIE z Zawadzkiego
zadanie pn. „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej

 

4 000,00 zł

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim w Opolu

zadanie pn. „Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze”

6 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

„SKARBY NASZEJ ZIEMI – poznajemy kulturę, zgłębiamy tradycję i odkrywamy dziedzictwo kulturowe Powiatu Strzeleckiego”
(z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego regionu tradycji wielokulturowości oraz kultury Śląska, mniejszości niemieckiej
i innych mniejszości narodowych i etnicznych)

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" ze Strzelec Opolskich
zadanie pn. „Śladami historii i kultury

5 300,00 zł

 

Stowarzyszenie „SK” z Katowic
zadanie pn. „Zabytkowo i klockowo!”

 

1 530,00 zł

 

Na skróty