Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE STRZELECKIM

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE STRZELECKIM

W ramach realizowanego zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje” osoby zainteresowane mogą otrzymać poradę bezpośrednio
w wyznaczonych punktach.

 

 • Kto może otrzymać pomoc?

 

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

 • Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 

 • Zapisów można dokonać:
 • telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach
  z wyłączeniem dni wolnych od pracy (poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00).
 • online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

 

 • Obywatele Ukrainy również mogą skorzystać z pomocy prawnej na zasadach przysługującym obywatelom polskim.

 

 • Od początku roku z porad prawnych i obywatelskich skorzystało już 348 osób.

Więcej informacji:

https://bip.powiatstrzelecki.pl/3854/424/zasady-i-zakres-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-poradnictwa-obywatelskiego-i-mediacji.html.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA SPOTU WYJAŚNIAJĄCEGO, JAK KORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

https://www.youtube.com/watch?v=MAHGmyBCyrA&t=1s