powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Na skróty