powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

POWIAT STRZELECKI OD KUCHNI - otrzymaliśmy dofinansowanie do wydania publikacji!

PASEK LOGO.png

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Umowa nr R.U.DWO-RRW.042.1.5/2022
zawarta w dniu 31 maja 2022
na podstawie wniosku nr 8/2022/OP o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023, złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

KWOTA REFUNDACJI: 62 684,00 zł

POWIAT STRZELECKI OD KUCHNI

To projekt, na który Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan operacyjny na lata 2022–2023 w wysokości 62 684,00 zł.

Jego głównym założeniem jest wydanie książki popularno-naukowej pod tym samym tytułem – o tradycjach i historii kulinariów na terenie wsi i miast naszego powiatu, oczywi­ście wraz z uwzględnieniem wpływów kuchni regionalnej: kuchni śląskiej, niemieckiej, czeskiej, kresowej i polskiej oraz przenikaniu się kultur i kuchni wraz z napływem nowych mieszkańców. Publikacje związane z szeroko pojętą „kuchnią”, zwłaszcza te zawierające przepisy, stają się coraz bardziej popularne na rynku, a my właśnie chcemy taką książkę oddać w ręce czytelników. I to już niedługo! Nasza publikacja stanowić będzie fragmentaryczne, ale niezwykle istotne uzupełnienie tej oferty. Edukacyjna rola i cel tej publikacji będzie tłem do poznania regionalnych tradycji, kuchni regionalnej i tradycyjnej, co pozwoli na zapoznanie się zarówno młodemu pokoleniu, jak i dorosłym mieszkańcom z dziedzictwem kultury materialnej naszego powiatu. Książka przyczyni się do atrakcyjnego pod względem formy sposobu przekazania historii naszej „małej ojczyzny”, w tym historii i tradycji kulinarnych oraz do integracji lokalnego społeczeństwa.

Co będzie w książce?

Jedną jej część będą stanowiły artykuły traktujące o historii naszego dziedzictwa ku­linarnego. Mamy w herbie Strzelec Opolskich gałązkę winorośli, a w herbie powiatu – ga­łązkę chmielu – ale… skąd one się wzięły? Czy wiemy, co jadano w klasztorach? A w więzie­niach? W szpitalach? Istnienie pierwszego w Strzelcach odnotowano już wieki temu… Jak wyglądała kuchnia zamkowa? Czy potra­wy gotowane w różnych miejscowościach naszego powiatu z okazji świąt bardzo różniły się od tych codziennych, a jeśli tak – to czym? Czy w karczmach i gospodach w naszym po­wiecie rzeczywiście można było się najeść? Albo – czy kuchnia w domu robotnika różniła się wyglądem od tej wiejskiej? Była inaczej wyposażona?

Zaproszenie do napisania artykułów związanych z tą tematyką przyjęli znakomici znawcy zagadnień historii kultury oraz kul­turowej historii kuchni, historycy i etnogra­fowie. Wszystkim jesteśmy za to ogromnie wdzięczni!

Na drugą część książki złożą się przepisy. Te przygotowane przez Koła Gospodyń Wiej­skich i Stowarzyszenia Odnowy Wsi, nawet te z klasztoru franciszkanów na Górze św. Anny, ale również te, którymi zechcą podzielić się z nami mieszkańcy naszego powiatu.

Zwróciliśmy się też z apelem do mieszkańców naszego powiatu, którzy jeśli do dziś używają tradycyjnych, rodzinnych przepisów, zapisanych przez babcie, mamy (lub ojców i dziadków oczywiście) na luźnych kartkach, w zeszytach czy notatni­kach lub korzystają z książek, które mają już swoją historię i przeszły przez niejedne ręce w kolejnych pokoleniach, żeby się z nami podzielili tymi przepisami.

Premiera książki odbędzie się podczas Powiatowego Święta Chleba – w ostatnią niedzielę września.

W dodatku będzie ją można wygrać! W naszym dwutygodniku pn. „Powiat Strzelecki” przed Świętem Chleba opublikowana zostanie krzyżówka, a nagrodą będzie książka „Powiat Strzelecki od kuchni”. Publikacja trafi też do bibliotek wszystkich szkół, dla których organem pro­wadzącym jest Powiat Strzelecki, będzie również dostępna w wielu innych bibliotekach.

Ale to nie wszystko! Po wydaniu książki w Po­wiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbędą się trzy spotkania autorskie z autorami, którzy w naszej publikacji zostawili ślad w postaci swojego artykułu. Dziś już te spotkania za­powiadamy, a o ich datach poinformujemy w późniejszym terminie.

Podstawowym efektem wydania naszej publikacji będzie powszechny dostęp mieszkańców do skondensowanej wiedzy nt. regionalnej historii i lokalnej kuchni, w której przenikają się wpływy różnych narodów, kultywowanych tradycji kulinarnych, do których przenikają elementy kuchni współczesnej. Ale również uratowanie przed zanikiem tradycyjnych, wiejskich i miejskich przepisów kulinarnych. Książka będzie zbiorem tekstów zarówno autorów-profesjonalistów z zagadnień historii kultury oraz kulturowej historii kuchni, historyków i etnografów, specjalizujących się w tematyce kuchni wiejskiej i miejskiej, piwowarstwa i winiarstwa, które po latach zaniku odnawia się na tych terenach, jak i zbiorem przepisów kulinarnych mieszkańców.

 

Na skróty