powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROGRAM "ZA ŻYCIEM" BĘDZIE REALIZOWANY W NASZYM POWIECIE

Miło nam poinformować, iż Powiat Strzelecki ponownie przystąpił do wieloletniego programu z zakresu administracji rządowej dotyczącego kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który będzie realizowany do roku 2026. W powiecie zapewniona zostanie realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Tę funkcje będzie pełnić Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich. Aby wieloaspektowo i kompleksowo pomóc dzieciom niepełnosprawnym w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz rodzinie dziecka, Powiat podpisał Porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na łączna kwotę 528 tys. zł, z tego na rok 2022 przewidziana jest kwota 99 tys. zł. Natomiast z dniem 1 czerwca 2022 r. zawarto umowę z koordynatorem, którego siedziba również znajduje się w poradni. Koordynator będzie wskazywał specjalistów (terapeutów, logopedów, psychologów, rehabilitanta) dostępnych na obszarze powiatu, poprzez współpracę z rodzinami dzieci, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju.

PPP.jpeg

FOTO: PPP

 

Na skróty