powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Pomoc prawna, mediacje i poradnictwo obywatelskie - GDZIE UZYSKASZ DARMOWĄ POMOC?

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE STRZELECKIM

 

 • W ramach realizowanego zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje” osoby zainteresowane mogą otrzymać poradę bezpośrednio
  w wyznaczonych punktach.

 

 • Kto może otrzymać pomoc?

 

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi
  w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych,
  czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
  z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

 • Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 

 • Zapisów można dokonać:
 • telefonicznie pod numerem: 77 440 17 97 w następujących dniach i godzinach
  z wyłączeniem dni wolnych od pracy (poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00).
 • online poprzez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://np.ms.gov.pl/opolskie/strzelecki.

 

 • Obywatele Ukrainy również mogą skorzystać z pomocy prawnej na zasadach przysługującym obywatelom polskim.

 

 • Od początku roku z porad prawnych i obywatelskich skorzystało już 475 osób.

Więcej informacji:

https://bip.powiatstrzelecki.pl/3854/424/zasady-i-zakres-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-poradnictwa-obywatelskiego-i-mediacji.html

1.png

Na skróty