powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NOWY CHODNIK W JEMIELNICY

22 czerwca 2022 oficjalnie został odebrany odcinek 304 metrów chodnika po prawej stronie ul. św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia w Jemielnicy. Wyremontowane zostało również odwodnienie. Koszt inwestycji to 159.977,91 zł, a po połowie podzieliły się nim dwa samorządy: Powiat Strzelecki i Gmina Jemielnica. To jeden, ale nie jedyny przykład dobrej – i co najważniejsze – tradycyjnej już! – współpracy samorządów przy realizacji inwestycji drogowych.

 

1655896196298.jpeg

Na zdjęciu od lewej: Monika Jasica UG w Jemielnicy, Artur Hurek - Gabart wykonawca robót, Adelajda Wiechoczek sołtys Jemielnicy, Piotr Adamczyk inspektor nadzoru inwestorskiego, Piotr Koźlik zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych oraz Anna Burek mł. referent w tymże wydziale.

1655895726691.jpeg

1655895726681.jpeg

Na skróty