powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 28.06.2022 - godz. 07:44

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 36

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 08:00 dnia 28.06.2022 do godz. 18:00 dnia 28.06.2022 Obszar: Liswarta, Prosna górna (opolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach niekontrolowanych oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć w strefie wody wysokiej z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Na skróty