powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

20 maja, godz. 11:00 - Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ROLNIKÓW

Już jutro spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ROLNIKÓW prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym.

Celem spotkania będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu. Tematyka spotkania skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.


Spotkanie odbędzie się - 20 maja br. – od godziny 11:00
w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Op. przy ul. Dworcowej 23.

 

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Na skróty