powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Absolutorium dla Zarządu Związku "JEDŹ Z NAMI"

30 czerwca 2022r. odbyło się Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego ”JEDŹ Z NAMI”. Głównym przedmiotem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo – Gminnego ,,JEDŹ Z NAMI” sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

2022-06-30 JEDŹ Z NAMI 2.jpeg

Na zdjęciu: Przewodniczący Zarządu Związku Waldemar Gaida oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Łukasz Jastrzembski 

2022-06-30 JEDŹ Z NAMI.jpeg

Na zdjęciu: Członkowie Związku podczas obrad.

Na skróty