powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

komunikat dla rolników

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a
tel., fax. 77 461 38 25, 691 472 499
e-mail: o-strzelce-opolskie@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

Powiat: Strzelce Opolskie

Agrofag: Mszyca burakowa

Roślina: Burak cukrowy i pastewny

Data publikacji komunikatu: 14.05.2015 r.

Na plantacjach buraka stwierdzono mszycę burakową.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszycy burakowej na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Rozwojowi szkodnika sprzyja sucha i ciepła wiosna.

Zabiegi zwalczające wykonuje się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości lub przed wystąpieniem kolonii mszyc.

Progi ekonomicznej szkodliwości dla mszycy burakowej wynoszą:

  • 15% roślin zasiedlonych przez mszyce
  • 150 mszyc na 10 roślinach

Zabiegi powtarza się, jeśli warunki pogodowe sprzyjają rozmnażaniu mszyc.

Na skróty