powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

BĘDZIE MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY STRZELECKIM LO

LO boisko z lotu ptaka.png

Flaga i Godlo Polski.jpeg

W dniu 14.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn.: „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich”. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Na realizację inwestycji Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 699 046,07 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 998 940,00 zł, a jej planowane zakończenie przewidziano na lipiec 2023 r.

Zakres Inwestycji:

W ramach inwestycji zaprojektowano bieżnię okrężną trzytorową o dystansie 200 metrów o promieniu 20 metrów. Zastosowana zostanie podbudowa nieprzepuszczalna oraz nawierzchnia poliuretanowa. Bieżnia połączona będzie z bieżnią prosta o długości 76,35 m umożliwiająca bieg na dystansie 60 m. Szerokość projektowanej bieżni to 431 cm. Wewnątrz bieżni zaprojektowano boisko do piłki nożnej (duże) o nawierzchni  z trawy syntetycznej. Boisko o wymiarach 60 x 29,2 m otoczone zostanie piłkochwytami polipropylenowymi o wysokości 6 metrów. We wschodniej części działki zaprojektowano boisko wielofunkcyjne (średnie) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 36 x 21 m. Linie boiska umożliwią grę w piłkę ręczną oraz tenisa. Otoczone zostaną piłkochwytami polipropylenowymi o wysokości 5 metrów. W zachodniej części działki zaprojektowano boisko wielofunkcyjne (małe)  o nawierzchni poliuretanowej umożliwiające grę w koszykówkę oraz siatkówkę. Boisko będzie miało wymiary 22 x 12 m. Istniejące piłkochwyty przeznaczono do renowacji – malowanie oraz wymiana siatki. Kompleks sportowy doświetlony zostanie przy pomocy oświetlenia LED. Boisko duże oświetlone zostanie przy pomocy 12 opraw zamontowanych na 6 słupach oświetleniowych.  W celu oświetlenia bieżni przewidziano 16 opraw zamontowanych na 8 słupach oświetleniowych, w tym na 6 słupach montowane będą wspólne oprawy oświetlające boisko i bieżnie.  Boisko małe oświetlone będzie przy pomocy 4 opraw zamontowanych na 23 słupach oświetleniowych. Boisko średnie oświetlone zostanie przy pomocy 12 opraw zamontowanych na 4 słupach oświetleniowych.

Monitoring

Instalacja telewizji dozorowej będzie obejmowała swym zakresem wszystkie boiska i bieżnię. System będzie systemem telewizji kolorowej IP. Obraz z kamer będzie przekazany do serwera, gdzie będzie obrabiany oraz przechowywany przez okres 30 dni. Możliwa będzie archiwizacja obrazu poprzez nagranie na płytę DVD. Stanowisko obserwatorskie będzie się opierać o monitor 24”.

Tego samego dnia podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego w/w zadania tj. Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska.

POLSKI ŁAD.png

Na skróty