powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WIĘCEJ PATROLI POLICJI NA TERENIE POWIATU

Dzisiaj, tj. 18.07.2022 r. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida podpisali porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosławem Roszczakiem dotyczące zorganizowania dodatkowych służb policjantów na terenie powiatu strzeleckiego. Zarząd Powiatu Strzeleckiego wesprze działalność tutejszej Policji kwotą 12 000,00 zł. Na podstawie porozumienia KPP w Strzelcach Opolskich zorganizuje na terenie powiatu ponadnormatywne służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych. Głównymi celami takiego wsparcia jest podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców, ochrona życia i zdrowia oraz ochrona szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

P1140904.jpeg

podpisanie porozumienia.jpeg

Na skróty