powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Będzie inwestycja za ponad 3 mln!

Będzie inwestycja za ponad 3 mln!

11 sierpnia 2022 podpisana została umowa na realizację bardzo ważnej inwestycji, tj. rozbudowy układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. Drogi powiatowe łączą się tu z drogą wojewódzką 426, stanowiącą łącznik Strzelec Opolskich z autostradą A4. Na skrzyżowaniu dochodziło do wielu wypadków.

Inwestycja jest kosztowna i nie byłaby możliwa bez współpracy innych samorządów i zdobycia środków rządowych. Kwotę 700 tysięcy zł stanowi dotacja Gminy Strzelce Opolskie. Marszałek Województwa Opolskiego dołoży kwotę 674.658 zł, Powiat Strzelecki 633.676,52 zł, a środki rządowe to: 935.318,73 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 120 tysięcy zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników. Cała inwestycja powinna zakończyć się do końca tego roku.

W przetargu najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonawstwo prac złożyła firma TRANSKOM BIAŁDYGA z Jaryszowa. Umowę z wykonawcą p. Robertem Białdygą w imieniu Zarządu Powiatu podpisali Członkowie Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka i Jan Zubek.

P1150093.jpeg

P1150079.jpeg

P1150107.jpeg

Na skróty