Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

27, 29 maj Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ROLNIKÓW

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla ROLNIKÓW prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym.

Celem spotkania będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu. Tematyka spotkania skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się:

 27 maja br. w godzinach 10:00 -13:00 - Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, ul. Kościuszki 76

 29 maja br.w godzinach 11:000 - 14:00 - Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, ul. Wyszyńskiego 23

 

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.