powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Umowa podpisana. Już wkrótce ruszy remont kolejnej drogi powiatowej.

IMG_20220909_095102.jpeg

Już wkrótce ruszy remont kolejnej drogi powiatowej. Chodzi o odcinek drogi pomiędzy Rozmierką a Grodziskiem o długości 2,721 km. Dziś została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim a wykonawcą rozbudowy drogi firmą Transkom Białdyga Sp.z o.o.

Przebudowana i poszerzona zostanie konstrukcja jezdni, wzmocnione pobocza i utwardzone zjazdy. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą powiatową Rozmierz – Grodzisko, a w Grodzisku powstanie nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku 290 m.

Powiat na tę inwestycję pozyskał dofinansowanie w wysokości 4.979.638,72 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny samorządu to 410 221,28 zł.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Starosta Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida, właściciel firmy Transkom Białdyga Sp. z o.o. Robert Białdyga oraz Skarbnik Powiatu Jolanta Drochomirecka i Marek Wiza - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK w Opolu.

IMG_20220909_095300.jpeg

Na skróty