powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego przedłużony do dnia 19.09.2022r.

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego przedłużone do dnia 19.09.2022r.

PNGkanał gliwicki.png (185,03KB)

Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski wydłużył na terenie województwa opolskiego okres obowiązywania rozporządzenia porządkowego dotyczącego zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Zakaz dotyczy odcinka od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim do śluzy Sławęcice.

Rozporządzenie obowiązuje do 19 września br. włącznie. Zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych - w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami III sekcji Kanału Gliwickiego.

Decyzją wojewody opolskiego zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych przez Wody Polskie.

Wojewoda opolski ściśle współpracuje z wojewodą śląskim w sprawie sytuacji na Kanale Gliwickim, współdziałając jednocześnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Na skróty