powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

04.10.2022 r. - Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

Na skróty