powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji

Dzisiaj w murach Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się Powiatowe obchody Dnia Edukacji. Całemu gronu pedagogicznemu złożono serdeczne życzenia i podziękowania za trud i zaangażowanie. Była to okazja, aby uhonorować najlepszych nauczycieli oraz uczniów. Ze względu na pandemię dopiero dzisiaj mogliśmy poznać osoby, które otrzymały tytuł Nauczyciel Roku oraz Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego za lata 2020 i 2021. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nauczyciel Roku 2020
Agnieszka Kozłowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Nauczyciel Roku 2021
Grzegorz Łukasik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2020

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Julia Mincer ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej
Jakub Kaczorowski z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie
Marek Grzywocz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Martyna Ludwig z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2021

Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej
Franciszek Jarzembowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej
Paulina Kleemann z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie 
Martyna Czekała z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Łukasz Ploch z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

 

Nagroda Starosty Strzeleckiego dla nauczycieli:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Edyta Bem - nauczycielka dyplomowana religii, wiedzy o społeczeństwie, historii i teraźniejszości, przedmiotów branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej

Izabela Koziołek - nauczycielka dyplomowana wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego

Katarzyna Krukowska – Wicedyrektor, nauczycielka  przedmiotów branży ekonomicznej

Karolina Łydka  – nauczycielka przedmiotów branży mechatronicznej, elektrycznej

 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Małgorzata Swaczyna – wicedyrektor, nauczycielka geografii

Katarzyna Maciaszczyk - Paprotny – nauczycielka języka angielskiego

Marcin Kos  - nauczyciel języka polskiego

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich

Agnieszka Rużycka - Rączkowska  – psycholog

 

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Tomasz Siciak - nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć rewalidacyjnych

Marek Walichowski - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć rewalidacyjnych

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Gabriela Mainka – Jałowy - nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie

Arkadiusz Baron - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

Iwona Mielcarz  – nauczycielka przysposobienia do pracy i  zajęć rewalidacyjnych

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Artur Walkowiak- nauczyciel przysposobienia do pracy i  zajęć rewalidacyjnych

 

Nagroda Starosty Strzeleckiego dla dyrektorów:

Anna Bujmiła - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Halina Kajstura - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Mirosława Stańczak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

Danuta Kupny - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny. 

Siostra Jolanta Wojtaszak - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie 

Jan Wróblewski - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

 

MEDALE I ODZNACZENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Agnieszka Filipczak – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Joanna Gągalska – Straub – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Mirosława Kądziołka – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem

Ewa Kubiszok – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Krzysztof Kalisz – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Agnieszka Konobrocka – Mikulska – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

 

Medal Złoty za długoletnią służbę:

Mirosława Horzela – Skrzypek – Wicedyrektor i nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy,

Beata Kasielska – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Dawid Imiełowski – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Ewa Zaremba – pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

 

Medal Srebrny za długoletnią służbę:

Kamila Fait – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Katarzyna Krukowska – Wicedyrektor i nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,

Marta Kurowska – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Dominika Lelicka -  nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Renata Mazurek – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Małgorzata Szecel – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Arkadiusz Janicki – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

Paweł Witek – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Anna Rozmus – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

 

Medal Brązowy za długoletnią służbę:

Magdalena Biernat – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Izabela Koziołek – nauczycielka  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Katarzyna Krępa –Stefanik – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Karolina Piwowar – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Joanna Urbaniec – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

 

NAGRODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Agnieszka Szampera – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
 

Ewa Zaremba – pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

 

FOTORELACJA:

 

 

 

 

Na skróty