powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO na rok 2023 ruszyły!

Informujemy, że  w dniach od 26 października 2022 do dnia 4 listopada 2022
odbywają się KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2023”

Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

  • na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu
  • na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (mailem)

 

Uwagi do projektu programu można przesyłać w następujący sposób:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. / Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie: KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

  • e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl 

w temacie maila proszę podać: KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające w/w informacji nie będą rozpatrywane. 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, bez względu na ilość uzyskanych stanowisk.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDF2022-10-24 KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PR.WSPÓŁPRACY.pdf (1,20MB)
DOC2023 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (457,00KB)
PDF2023 PROGRAM roczny PROJEKT.pdf (984,33KB)


 

 

Na skróty