powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

ZAPRASZAMY DO SMACZNEJ LEKTURY - POWIAT STRZELECKI OD KUCHNI wersja online

PASEK LOGO.png

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Publikacja opracowana przez Powiat Strzelecki

 

ZAPRASZAMY DO SMACZNEJ LEKTURY NASZEJ PUBLIKACJI 
"POWIAT STRZLECKI OD KUCHNI"

OKŁADKA powiat strzelecki od kuchni.png

  

 

Na skróty