powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Powiat Strzelecki wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu: wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogiczncych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Planowane efekty: przygotowanie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych  we współpracy z kadrą szkół, przedszkoli, placówek do przeprowadzania działań wdrożeniowych w zakresie oceny funkcjonalnej dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowych narzędzi diagnostycznych.

Wartość projektu: 249.663,00 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 210.415,98 zł.

plakat.png

Na skróty