Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego

Brak opisu obrazka

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU

 

Powiat Strzelecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: ,,Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego” w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, V Oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu przez Powiat Strzelecki ma na celu zwiększenie cyfryzacji Urzędu i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, a także standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu na nowy m.in. komputerów stacjonarnych oraz laptopów, jak również zakup nowoczesnego serwera sieciowego, w tym systemu operacyjnego dla serwera i licencji. W ramach projektu przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie. Do efektów projektu należeć będzie wzrost potencjału cyfrowego jednostki, poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych oraz doposażenie jednostki w sprzęt IT, oprogramowanie, licencje.

Całkowita wartość projektu: 221 769,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 221 769,00 zł

Brak opisu obrazka