powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Strategia Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Program ZIT przyjęte jednogłośnie

W miniony piątek przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 oraz Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Tym samym zakończyły się trwające blisko rok prace nad przygotowaniem dokumentów. W tym czasie zorganizowano 13 lokalnych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło 117 osób, 4 warsztaty moderowane, konsultacje indywidualne, badania ankietowe, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, a także konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin subregionu, w których udział wzięło 220 osób. Wszystkie te działania miały na celu opracowanie dokumentów, które będą diagnozowały stan obecny oraz wskazywały oczekiwane i priorytetowe kierunki rozwoju - wspólne dla partnerów porozumienia.

Więcej na:

http://www.subregionkk.pl/index.php/aktualnosci/175-strategia-subregionu-kedzierzynsko-kozielskiego-i-program-zit-przyjete-jednoglo%C5%9Bnie.

Na skróty