powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Projekty Unijne

 • Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki przekazano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 • Jak ja nie lubię historii - koncert promujący projekt pn. Wiem więcej – mogę więcej

  W związku z realizacją projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 5 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich miał miejsce event w formie koncertu pt. „Jak ja nie lubię historii”.

 • Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego

  Powiat Strzelecki w partnerstwie z Powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim oraz miastem Opole jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Na skróty