powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 24.06.2015

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 24 CZERWCA 2015 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

  • stwierdzenie prawomocności obrad
  • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z VIII sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Debata drogowa

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Strzeleckim

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/65/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 kwietnia 20115 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie powiatu strzeleckiego

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Strzelce Opolskie na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy”

9. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

10. Interpelacje, zapytania wnioski i oświadczenia radnych

11. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

12. Sprawy bieżące

13. Zamknięcie obrad IX  sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

 

 

Na skróty