powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powiat na trzecim miejscu w rankingu

Powiat na trzecim miejscu w rankingu!
 
Chodzi o czyste powietrze, a ranking opublikowało czasopismo „Wspólnota”, analizując wydatki budżetów samorządów, poczynając od gmin wiejskich, kończąc na województwach. Pod uwagę wzięto trzy lata, czyli okres od 2018 do 2021 roku, a nakłady ujęte w rozdziale 90005 budżetów, czyli o ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu przeliczono na 1 mieszkańca. Otóż u nas „na głowę” wypada nieco ponad 154,15 zł. Jak zastrzegali autorzy rankingów, te niekoniecznie zawierają wszystkie wydatki związane z ochroną powietrza, bo samorządy mogły ująć je w innych pozycjach w budżecie. Wydaje się, że również koszty poniesione w związku z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody, np. pielęgnacją terenów zielonych powinny być brane pod uwagę. W naszym przypadku – choćby tak duże zadanie jak badanie i pielęgnacja drzew w zabytkowym parku otaczającym DPS w Szymiszowie, na który w roku 2018 przeznaczonych. zostało ponad 46 tys. zł.
 
A jakie zadania zaliczono do tych, które naszemu powiatowi pozwoliły na uplasowanie się na 3 miejscu w rankingu?
 
Na pewno termomodernizacje – zarówno największą, czyli DPS w Szymiszowie, dzięki której zabytkowy obiekt stał się energooszczędny i wyposażony w nowoczesne instalacje, jak i tę mniejsze. Jedną - w postaci dofinansowania pałacyku myśliwskiego w Zawadzkiem, gdzie mieści się DPS oraz termomodernizację dachu budynku wraz z wymianą instalacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Kolejną inwestycją było przygotowanie infrastruktury pod stację mobilną do automatycznego pomiaru jakości powietrza, gdzie przez dwa lata (na terenie Publicznego Przedszkola nr 9 w Strzelcach Opolskich), przez całą dobę dokonywano pomiarów jakości powietrza. Stacja była mobilna, nie stanowiła własności  Powiatu Strzeleckiego; teraz mierzy jakość powietrza w innym miejscu województwa.
 

Na skróty