powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Rozpoczynamy konsultacje społeczne „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

Powiatów należących do Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informują o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych projektu: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

„Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Więcej informacji oraz projekt dokumentu znajdą Państwo m.in. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich pod adresem http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=3850

 

Na skróty