powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Rozpoczynamy konsultacje społeczne „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

Na skróty