powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

14 lipca zapraszamy do dyskusji publicznej nad projektem „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)

Na skróty