powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na skróty