powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

INFORMACJA

W dniach od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną, listem poleconym lub pocztą kurierską do Kierownika Biura Powiatowego  Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szkolenie z tego zakresu odbędzie się w Urzędzie Miasta w Strzelcach Opolskich
ul. Plac Myśliwca 1 w dniu 18.08.2015 r. o godz. 10:00.

Na skróty