Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2011

Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2011 


W 2011 roku odbyła się już 4 edycja Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego, ustanowionego przez Radę Powiatu Strzeleckiego w 2008 roku. Celem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez ustanowienie nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” przyznawanej uczniom w następujących kategoriach ,
- „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej” ,
- „Najlepszy Uczeń Gimnazjum”,
- „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” ,
- „Najlepszy Uczeń „Bez Barier”” .
Nagrody pieniężne ufundowane przez Powiat Strzelecki w kwotach od 1500 zł do 2500 zł z pewnością pomogą uczniom w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.
Program ma wymiar uniwersalny ponieważ z jednej strony honoruje zarówno osiągnięcia przedmiotowe, artystyczne jak i sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym również do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła, w skład której wchodzą m.in.: Opolski Kurator Oświaty, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wicestarosta Strzelecki, pracownicy naukowi opolskich uczelni.
W tegorocznej edycji zgłoszono 42 kandydatów do nagród. 
 
Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii Uczeń Szkoły Podstawowej nominowanych było 20 uczniów: 
 1. Julia Biernat - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich
 2. Damian Czempiel - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
 3. Maciej Wojciechowski - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
 4. Nicole Kania - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich
 5. Tomasz Gomolla - Szkoła Podstawowa w Leśnicy
 6. Dominik Ludwig - Szkoła Podstawowa w Leśnicy
 7. Adriana Gruszka - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
 8. Kinga Kocur - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
 9. Roksana Kozioł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
 10. Szymon Pawletko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
 11. Martina Koston - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem
 12. Agnieszka Piontek - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie
 13. Sara Polaczek - Szkoła Podstawowa w Otmicach
 14. Robert Radziej - Szkoła Podstawowa w Izbicku
 15. Mirela Hendel - Szkoła Podstawowa w Krośnicy
 16. Joanna Polok - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
 17. Mateusz Hasterok - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grodzisku
 18. Adam Lewandowski - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
 19. Agnieszka Poliwoda - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
 20. Karolina Tkaczyk - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

 

Laureatką nagrody została Julia Biernat
Absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich, obecnie jest uczennicą klasy I Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, ma 13 lat, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, była członkiem zarządu szkolnego samorządu uczniowskiego, uczestniczyła w akcjach charytatywnych na rzecz Domu Dziecka w Sowczycach i w akcji „Góra Grosza”, brała również udział w projekcie Kreator Młodych Talentów" korzystając z wykładów Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 
Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii Uczeń Gimnazjum nominowanych było 11 uczniów:
 1. Piotr Bielak - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich,
 2. Bianca Dudek - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich,
 3. Magdalena Michalska - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Op.,
 4. Michał Salachna - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich,
 5. Małgorzata Urbanowicz - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Op.,
 6. Daniela Niedworok - Publiczne Gimnazjum w Izbicku,
 7. Marta Gomolla - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy
 8. Urszula Kainka - Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
 9. Weronika Koronczok - Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Żędowicach
 10. Linda Kozioł - Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
 11. Monika Wąsik - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem
 
Laureatka nagrody została  Małgorzata Urbanowicz 
Uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, ma 15 lat. Zdobyła I miejsce i tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla szkół gimnazjalnych, jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz zdobyła I miejsce i tytuł laureata w X Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „Golden Owl”, ponadto zdobyła 3 miejsce w etapie rejonowym 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 
Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnejnominowanych było 7 uczniów:
 1. Jakub Konieczny – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Zawadzkiem,
 2. Aleksandra Laburda - Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich,
 3. Michał Ludwig - Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich,
 4. Violetta Koik - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
 5. Andrzej Misz - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
 6. Marta Bury - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem,
 7. Dariusz Sworeń - Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem

 Laureatem nagrody został Michał Ludwig
 Uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, ma 17 lat – zdobył 10 miejsce i tytuł laureata w trzydziestej czwartej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego, jest również finalistą Małej Olimpiady Matematycznej, półfinalistą Dolnośląskich Meczów Matematycznych, jednocześnie zdobył ósme miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na dystansie 1500 metrów.

 
Do Nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” w kategorii Uczeń Bez Barier nominowanych było 4 uczniów:
 1. Marcin Kias – Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół przy DPS w Zawadzkiem,
 2. Damian Krzysiek - Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół przy DPS w Zawadzkiem,
 3. Patrycja Mańka –  Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy,
 4. Piotr Pzionka -  Gimnazjum w Zespole Szkół  przy DPS w Kadłubie. 

Laureatką nagrody została Patrycja Mańka 
Uczennica III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Leśnicy, ma 19 lat, zakwalifikowała się do kadry narodowej na XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Atenach, gdzie zdobyła dwa medale, srebrny medal w konkurencji poręcze symetryczne oraz brązowy medal w konkurencji skok gimnastyczny. Brała również udział zawodach sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej, gdzie zajmowała czołowe miejsca. Chętnie uczestnicy w życiu szkoły i klasy, przygotowuje uroczystości szkolne. Brała również udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Leśnicka Wiosna”.