powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARCIE DROGI OTMICE - IZBICKO

Przebudowa drogi powiatowej polegała na dostosowaniu parametrów drogi do warunków technicznych drogi klasy zbiorczej Z oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie:

- przebudowa konstrukcji jezdni w technologii betonu cementowego z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m oraz wzmocnieniem do kategorii obciążenia ruchem KR3,

- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym przebudowywanym odcinku,

- budowa chodników w terenie zabudowanym miejscowości Izbicko i Otmice,

- budowa miejsca do ważenia pojazdów,

- budowa zatoki autobusowej w miejscowości Otmice,

- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych,

- budowa systemu odwodnienia drogi poprzez rozbudowę kanalizacji deszczowych na terenach zabudowanych Izbicka i Otmic oraz budowę rowów chłonno – odparowujących w terenie niezabudowanym.

DSCF3571.jpeg

DSCF3577.jpeg

DSCF3570.jpeg

Na skróty