powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Patronat Starosty Strzeleckiego

PATRONAT STAROSTY STRZELECKIEGO

Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Powiatu o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Strzeleckiego i o randze:

a) międzynarodowej,
b) regionalnej,
c) powiatowej,

Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi ujętej w ust. 1 muszą pełnić funkcje promujące Powiat oraz być skierowane do szerokiego grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. A o patronat w szczególności mogą ubiegać się organizatorzy imprez w niżej wymienionych sferach:

 • kultura,
 • oświata,
 • sport
 • turystyka,
 • promocja,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia,
 • inicjatywy służące integracji społeczności lokalnej.

Aby móc otrzymać wsparcie należy złożyć Wniosek o objęcie patronatem Starosty Strzeleckiego organizowanych przedsięwzięć co najmniej na 21 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia, a także zapoznać się z Uchwałą Nr 89/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: określenia zasad obejmowania patronatem przez Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć.

Poniżej do pobrania wniosek w dwóch formatach pdf oraz doc oraz regulamin przyznawania wsparcia w ramach patronatu Starosty Powiatu Strzeleckiego nad przedsięwzięciami:

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM pdf

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM doc

UCHWAŁA NR 89/2019 - regulamin 

LOGO POWIATU STRZELECKIEGO

 

 

 • Informacja

  Ze względu na niepewną sytuację ekonomiczną w kraju związaną ze skutkami pandemii, Zarząd Powiatu Strzeleckiego postanowił czasowo, tj. do dnia 30. czerwca 2020 nie udzielać wsparcia o charakterze promocyjnym organizacjom społecznym i pozarządowym.

Na skróty