powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KONSULTACJE PROJEKTU "ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016"

KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016”

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 147/2015 z dnia 08.10.2015 ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie konsultacji  „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016”.

Konsultacje trwają od dnia 09.10.2016 do 18.10.2016 roku.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypełnionej ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl , www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą:

- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

- faksem na nr tel. : (77) 4401 701

- e-mailem na adres: pp@powiatstrzelecki.pl

Anonimowe ankiety bądź też zapisane w innej formie anonimowe stanowiska w sprawie programu nie będą rozpatrywane.

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Ankiety dostępne są  na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności oraz www.bip.powiatstrzelecki w dziale Ogłoszenia / Ogłoszenia inne.

DOC2016 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH.doc (47,50KB)
PDF2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO projekt.pdf (299,96KB)
PDFUCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU w sprawie konsultacji programu.pdf (318,23KB)

  

Na skróty