powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dylematy i rozwiązania w praktyce”

20 października 2015 r. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dylematy i rozwiązania w praktyce”. Podczas szkolenia omówiona została m.in. specyfika interdyscyplinarnej pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej Karty”, specyfika pracy z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc, współpraca służb i instytucji oraz dylematy prawne i etyczne w interdyscyplinarnej formule pracy. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty